Firemné správy

Oznámenie o sviatkoch: Dovolenka festivalu Dračí čln od 17. júna 18. júna.

2018-06-16

Oznámenie o sviatku:drak čln festivaldovolenka od 17. júna 18. júna.


The drak čln Festival is celebrated on the fifth day of the fifth month of the Chinese calendar.


The drak čln Festival in China is in honour of the famous ancient poet, Qu Yuan.


Najznámejšie je pre preteky s drakom, najmä v južných oblastiach.